Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η Πολιορκία της Ρόδου

Ο χρήστης θα γνωρίσει την πολιορκητική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων μέσα από τη εικονική χρήση της Ελέπολης και των πολεμικών όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στην πολιορκία της Ρόδου από τον Δημήτριο τον Πολιορκητή. Παράλληλα, ο χρήστης, θα γνωρίσει πολεμικά όπλα και τεχνικές της εποχής στην προσπάθειά του να προστατεύσει την πόλη του από τον κατακτητή.

Χρονολογία
305-304 π.Χ. – Πολιορκία της Ρόδου.

Τοποθεσία
Το λιμάνι της Ρόδου

Πρωταγωνιστές
Στον χρήστη δίνονται δύο επιλογές ως πρωταγωνιστή:
1. Δημήτριος ο Πολιορκητής: εδώ ο χρήστης υποδύεται το ρόλο του Δημητρίου του Πολιορκητή, ο οποίος με πολιορκητικό όχημα την Ελέπολη προσπαθεί με τον στρατό του να κατακτήσει την πόλη της Ρόδου
2. Στρατιώτης ο Ροδίτης: εδώ ο χρήστης υποδύεται το ρόλο του Ροδίτη στρατιώτη με σκοπό να αποτρέψει τον στρατό του Δημητρίου του Πολιορκητή να κατακτήσει την πόλη του, τη Ρόδο

elGreek