Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Συνεργαζόμενοι Φορείς

ΝΟΗΣΙΣ

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ είναι ένας πολιτιστικός και επιμορφωτικός φορέας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Προσφέρει στο κοινό το περιβάλλον για τη γνωριμία και την κατανόηση των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας και παρεμβαίνει σε θέματα τεχνικού πολιτισμού.

Το ΝΟΗΣΙΣ απευθύνεται στο ευρύ κοινό και ειδικότερα σε:
– Σχολικές ομάδες, για οργανωμένες επισκέψεις και ξεναγήσεις
– Νέους, που έχουν ενδιαφέρον για τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία
– Εκπαιδευτικούς, για επιμόρφωση και υποβοήθηση του έργου τους
– Κάθε ενδιαφερόμενο, για πληροφόρηση, επιμόρφωση και παροχή υπηρεσιών.

ΣΤΟΧΟΙ
– Η συγκέντρωση, διάσωση, διαφύλαξη, τεκμηρίωση και προβολή της τεχνολογικής και βιομηχανικής μας κληρονομιάς.
– Η προσέλκυση του ενδιαφέροντος, η εξοικείωση και επιμόρφωση του κοινού και ιδιαίτερα των νέων, σε θέματα Τεχνολογίας και Θετικών Επιστημών (παρελθόν, σημερινά επιτεύγματα και μελλοντικές εξελίξεις).
– Η ανάπτυξη και διάδοση του καινοτομικού πνεύματος.

ΕΚΕΤΑ

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 2000. Το ΕΚΕΤΑ έχει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε πολλούς τομείς όπως: της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος, της Βιομηχανίας, της Μηχανικής, της Πληροφορικής & Επικοινωνιών, των Μεταφορών & Βιώσιμης Κινητικότητας, της Υγείας, της Αγρο-βιοτεχνολογίας, της Ευφυούς Γεωργίας, της Ασφάλειας, καθώς και σε αρκετές διεπιστημονικές περιοχές. Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ) είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα στην Ελλάδα στους τομείς της Πληροφορικής, Τηλεματικής και Τηλεπικοινωνιών, με μακρά εμπειρία σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα.

ΝΟΗΣΙΣ ΜΙΚΕ

Νόησις Εμπορική Διαχείριση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Η ΝΟΗΣΙΣ MΙΚΕ δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών, όπως η εμπορική δραστηριότητα, η ερευνητική δραστηριότητα, η εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων. Υποστηρίζεται από το Ίδρυμα με την επωνυμία Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας.

elGreek