Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Tο έργο Activator

Το έργο ActiVatoR φιλοδοξεί να δημιουργήσει μία πλατφόρμα Βιωματικής και Διαδραστικής Μάθησης που αποτελείται από μια πρωτότυπη μηχανική κατασκευή στην οποία θα μπορούν να εκτελεστούν πολλαπλά διαδραστικά εκπαιδευτικά σενάρια με κύριες θεματικές ενότητες αυτές της Τεχνολογίας, των Επιστημών και του Πολιτισμού και η οποία θα υποστηρίζει πλήρως διαδραστικές εφαρμογές με χρήση τεχνολογίας Εικονικής Πραγματικότητας. Στην πρωτότυπη πλατφόρμα ο χρήστης πέρα από την τρισδιάστατη προβολή και τον έλεγχο της γωνίας θέασης που ήδη παρέχουν οι υπάρχουσες εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας, θα έχει τη δυνατότητα για πλήρη φυσική ανάδραση μέσα από εξειδικευμένο εξοπλισμό προσομοίωσης κίνησης, περιστροφής, χειρισμού και δυναμικής ανάδρασης, βιώνοντας κατά τον τρόπο αυτό σωματικά τις εμπειρίες στις οποίες συμμετέχει. Το προτεινόμενο έργο έχει ως φιλοσοφία να ενώσει εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και ερευνητικούς φορείς αλλά και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Πολιτισμού, του Τουρισμού, της Εκπαίδευσης και της Πληροφορικής με απώτερο σκοπό την προώθηση και προαγωγή των επιστημών, της τεχνολογίας και του πολιτισμού τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν και το μέλλον, μέσα από στοχευμένες δράσεις έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών Βιωματικής Εικονικής Πραγματικότητας 4D. Εκτός από το κύριο αποτέλεσμα του έργου που θα υλοποιηθεί με στόχο την άμεση εφαρμογή του στο Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, η πρωτότυπη κατασκευή και το συνοδευτικό λογισμικό που θα παραχθεί στα πλαίσια του έργου θα προωθηθεί προς εμπορική εκμετάλλευση από τους συνεργαζόμενους φορείς στοχεύοντας στη χρήση του από μουσεία, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Σενάρια

Μία από τις βασικές ενότητες του προγράμματος Activator, είναι η αποτύπωση ενός συνόλου αντιπροσωπευτικών διαδραστικών περιπτώσεων χρήσης (σενάρια) με κύριες θεματικές ενότητες αυτές της Τεχνολογίας, των Επιστημών και του Πολιτισμού.

Πιο συγκεκριμένα, τα τρία διαδραστικά σενάρια θα αποτυπωθούν λεπτομερώς στη συνέχεια τα οποία αφορούν την Πολιορκία της Ρόδου από το Δημήτριο τον Πολιορκητή, το Ναυάγιο και τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων καθώς και τον Πρώτο Πολιτισμό της Ευρώπης στο Ακρωτήρι της Θήρας (Σαντορίνη).

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – Νόησις
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ
Νόησις Εμπορική Διαχείριση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Χρηματοδότηση

με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

elGreek